W poniedziałek 15 kwietnia br. odbyło się webinarium prowadzone przez Tomasza Schimanka, dotyczące stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w ramach projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Webinarium odbyło się w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”. Nagranie jest możliwe do obejrzenia pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=DQY0Vwk3hO4. Poniżej zamieszczamy kilka dokumentów do pobrania:  prezentację z webinarium, opracowanie z przydatnymi wskazówkami i podpowiedziami dotyczącymi aspektów społecznych w zamówieniach i zakupach realizowanych w ramach projektów europejskich oraz dwa wydawnictwa Urzędu Zamówień Publicznych.

Ten temat powinien zainteresować m.in. realizatorów projektów w ramach EFS/RPO, podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, jako potencjalnych dostarczycieli usług i produktów spełniających warunki tzw. społecznie odpowiedzialnych zamówień, oraz jednostki samorządu terytorialnego.

 

Do pobrania: