Informujemy, iż rekrutacja do projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” będzie trwała od 06.05.2019 r. do 13.05.2019 r. w godz. 7.30–14.00.

Dokumenty rekrutacyjne prosimy składać w zamkniętej kopercie opisanej „Aktywna Mama, aktywny Tata” oraz imieniem i nazwiskiem Kandydata na Uczestnika Projektu.

Prosimy w miarę możliwości o wypełnianie i dostarczanie najnowszej wersji formularza rekrutacyjnego  z dnia 30.04.2019 r.

 

Do pobrania: