Wypracowanie jednolitego regulaminu udzielania dotacji dla przedsiębiorstw społecznych w naszym województwie – to był główny temat dwóch spotkań, które odbyły się 27 marca i 25 kwietnia 2019 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu.

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) z naszego regionu we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu wspólnie wypracowały jednolity regulamin przyzwania dotacji dla przedsiębiorstw społecznych. Ten regulamin będzie obowiązywał w nowych projektach realizowanych przez OWES-y w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój  podmiotów sektora ekonomii społecznej.

Podczas spotkań omówiono również wiele bieżące sprawy współpracy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

 

Galeria zdjęć: