Bydgoski oddział investHR sp. z o.o. realizuje wiele projektów z zakresu włączenia społecznego. Jednym z nich jest „Akademia Zatrudnienia” z Poddziałania 8.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Wszystkie projekty realizowane przez investHR skierowane są do osób, które ukończyły 30 rok życia, są nieaktywne zawodowo (nie pracują i nie są zarejestrowane w PUP) i zamieszkują na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach realizowanych projektów uczestnicy mają możliwość skorzystania z kompleksowego wsparcia ukierunkowanego na aktywizację zawodową: profesjonalnego poradnictwa zawodowego (obowiązkowo), kursu zawodowego, który pozwoli na zdobycie/podwyższenie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych (do wyboru) lub subsydiowanego zatrudnienia (umowa o pracę na min. cztery miesiące, z których za trzy miesiące pracodawca otrzymuje refundację wynagrodzenia pracownika w kwocie najniższego wynagrodzenia krajowego - także do wyboru).

Uczestnikom projektu organizatorzy zapewniają refundację kosztów dojazdu w trakcie trwania kursu i/lub poradnictwa zawodowego, badania lekarskie, ubezpieczenie ZUS w trakcie trwania kursu zawodowego, stypendium w trakcie trwania kursu (6,78 zł netto/1 godzinę uczestnictwa w kursie), catering w trakcie trwania kursu oraz materiały szkoleniowe

W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod numerami telefonu: 600 787 530, 600 630 720.