Fundacja Fundusz Współpracy w imieniu własnym oraz partnera projektu - Fundacji Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z Lublina - pragnie zaprosić do udziału w ogólnopolskim branżowym/tematycznym spotkaniu sieciującym dla doradców kluczowych OWES.

Spotkanie, które odbędzie się w dniach 12 i 13 czerwca 2019 roku w Warszawie, w Hotelu Arkadia Royal przy ul. Bronisława Czecha 10, zostanie zrealizowane w ramach projektu „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Organizatorzy zapraszają przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw ekonomii społecznej, przedstawicieli innych sieci, w tym przedstawicieli sieci LGD, partnerów społecznych, uczelni wyższych i jednostek naukowych.

Więcej informacji na temat projektu, rekrutacji oraz wstępny program spotkania (przed akceptacją przez Komitet Sterujący - może ulec niewielkim modyfikacjom) znajdziecie Państwo na stronie projektu.

Dodajmy, że rejestracja uczestników trwa do 3 czerwca 2019 roku.