Uczestnicy Młodzieżowych Centrów we Włocławku poznawali tajniki pracy strażaka.

W ramach wizyt zawodoznawczych uczestnicy projektu „Trampolina 2” z Młodzieżowych Centrów we Włocławku w dn. 10.05.2019 r. odwiedzili Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. W trakcie wizyty uczestnicy zapoznali się z pracą strażaka, wymaganiami jakie należy spełnić, aby móc wykonywać ten zawód. Ponadto zwiedzili jednostkę ratowniczo-gaśniczą oraz zostali zapoznani ze sprzętem  i wyposażeniem pomieszczeń. Uzyskali także wyczerpujące odpowiedzi na pytania dotyczące przebiegu akcji gaśniczych, zagrożeń, niebezpieczeństw a także z szeregiem zdarzeń satysfakcjonujących, które towarzyszą prestiżowej pracy strażaka.  Funkcjonariusze z pasją opowiadali o swojej pracy, zachęcając do wstąpienia w szeregi straży pożarnej.

 

Galeria zdjęć: