Zakończenie kursów  Efektywnej Nauki w ramach projektu „ Rodzina w Centrum 2”.

16 maja br. zakończyły się kursy efektywnej nauki dla dzieci, które odbywały się w Bydgoszczy i Toruniu a kierowane były do  dzieci w wieku 9-10 lat, z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, oraz rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Łącznie w kursie wzięło udział 30 dzieci.

Opinie dzieci i ich rodziców świadczą o tym, iż kursy, które na zlecenie ROPS w Toruniu zrealizowała Akademia Nauki z siedzibą w Toruniu przyniosły zakładane wcześniej efekty, m.in. : podniesienie sprawności czytania, wzmocnienie koncentracji, rozwój twórczego myślenia, wskazanie dziecku jego mocnych stron, pomoc w procesach koncentracji, nauka  kreatywnego myślenia.

Rekrutacja na  kurs dla dzieci Matematyki z robotyką odbędzie się jesienią .

  

Poniżej krótka fotorelacja.