Przybliżenie nauczycielom oraz rodzicom osób z niepełnosprawnością idei funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej było głównym elementem spotkania, które 16 maja 2019 roku odbyło się w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19 w Toruniu.

Podczas spotkania, zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, zostały przedstawione oferty Warsztatów Terapii Zajęciowej jako formy kontynuacji procesu rozwoju absolwentów szkoły  specjalnej. Ponadto uczestnicy spotkania poznali zasady przystąpienia do WTZ oraz korzyści, jakie osoba z niepełnosprawnością ma szansę otrzymać w ramach rehabilitacji w Warsztacie. Zaprezentowane zostały również filmy i pokazy zdjęć, które w atrakcyjny sposób pomogły zachęcić do ubiegania się o miejsce w WTZ. Swoją ofertę zaprezentowały: Warsztat Terapii Zajęciowe „Arkadia” w Toruniu, Warsztat Terapii Zajęciowej „Bratanki” w Toruniu oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych w Toruniu.

W związku z obawami utraty prawa do renty socjalnej potencjalnych uczestników WTZ  w spotkaniu wzięły też udział, w charakterze ekspertów, dwie przedstawicielki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu, które przedstawiły właściwe stanowisko w tej kwestii, na bazie obowiązujących przepisów prawa.

  

Galeria zdjęć: