W ramach projektu PO WER pn. „Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego”, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Departament Pomocy i Integracji Społecznej w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, opracowano nowy formularz oceny zasobów pomocy społecznej.

Obecnie prowadzone są szkolenia dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z wykorzystania narzędzia do sporządzania OZPS. Bezpłatne, dwudniowe szkolenia dla 1-2 osób z każdej instytucji odbywają się w Warszawie.

W związku z tym, iż realizacja projektu kończy się w czerwcu br. na ww. szkolenia pozostały ostatnie wolne miejsca! 

Informacje nt. szkolenia i formularzy rejestracyjnych znajdują się na stronie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

https://www.ipiss.com.pl/?projekt-badawczy=szkolenia-z-narzedzia-ozps