W ramach kampanii społecznej „Zrozumieć Starość” powstał poradnik kierowany do rodzin i opiekunów seniorów, w którym zaprezentowano zagadnienia związane z opieką nad osobami starszymi.

Poradnik składa się z czterech części, w których w przystępny sposób przedstawione zostały informacje jak postępować z osobą starszą, której kondycja psycho-fizyczna ulega zmianie, a także jaką rolę opiekun może odegrać dla zapewnienia zdrowia i dobrego samopoczucia starszych, jak wykonywać czynności pielęgnacyjne, opiekuńcze czy terapeutyczne właściwe dla schorzeń zaawansowanego wieku.

Dodatkowo zawarte zostały tam również informacje, jakie instytucje udzielą pomocy w opiece nad seniorem. Poradnik to efekt wspólnej pracy wielu ekspertów ds. opieki, medycyny, rehabilitacji i opieki społecznej.

Poradnik można pobrać w formacie PDF na stronie Kampanii pod adresem: http://www.zrozumiecstarosc.pl/poradnik/

Celem kampanii „Zrozumieć Starość” jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie potrzeb osób starszych, co przełoży się na wyższą jakość życia przedstawicieli rosnącej i zróżnicowanej społeczności senioralnej.

W ramach kampanii podejmowany jest szereg inicjatyw, m.in. konferencje, prowadzenie serwisu edukacyjnego ZrozumiecStarosc.pl, dystrybuowanie poradnika, organizowanie wydarzeń z udziałem osób publicznych wspierających kampanię oraz emitowanie spotu przybliżającego temat kampanii.

Źródło: http://www.zrozumiecstarosc.pl/o-kampanii/