Już po raz trzecie Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie zaprasza na konferencję pn. „Otępienie w praktyce”, która ma na celu prezentację szerokiego zakresu metod postępowania diagnostyczno-terapeutycznego i profilaktycznego.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do lekarzy: psychologów, neurologów, psychiatrów, geriatrów oraz innych specjalistów zainteresowanych tematyką spotkania.

Podczas konferencji omówione zostaną najnowsze doniesienia dotyczące etiologii różnych typów otępień i metod leczenia oraz rekomendacje dotyczące zasad postępowania w codziennej praktyce lekarskiej.

Udział w konferencji jest odpłatny.

Szczegółowy program konferencji i więcej informacji na temat wykładów i warsztatów oraz sposobu rekrutacji na stronie:

https://www.termedia.pl/Konferencja-III-Konferencja-Otepienie-w-Praktyce-Intro,962,6111.html  

Termin konferencji: 7–8 czerwca 2019 r.

Miejsce konferencji: Warszawa, Sound Garden Hotel, ul. Żwirki i Wigury 18

Patronat merytoryczny i nadzór naukowy: Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

Organizator: Wydawnictwo Termedia