Trwa weryfikacja złożonych formularzy rekrutacyjnych do projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”.

Ogólnie zostało złożonych 2515 formularzy. Najwięcej - u partnerów projektu, a więc w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu (502) i w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy (488). U pozostałych partnerów liczba złożonych wniosków przekroczyła setkę: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku - 134, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu - 131 oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu - 101.

W pozostałych Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie na terenie całego województwa złożono 783 formularze. Najwięcej – w Brodnicy (135) i w Nakle (90). Z kolei w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - 376.

Informujemy, że wyniki naboru będą ogłoszone najpóźniej w ostatnich dniach czerwca. Wszyscy, którzy złożyli wnioski, zostaną o tym poinformowani drogą mailową.