W dniach   14-15 czerwca 2019 r. Serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Ekspertów do Krakowa, którą organizuje  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie wraz z The International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA) i we współpracy  ONZ DESA Programme4 Ageing. 

Tematyka planowanej konferencji koncentruje się na zjawisku przemocy wobec osób starszych, w szczególności w zakresie prewencji i ochrony praw osób starszych. Przemoc wobec osób starszych jest poważnym problemem społecznym, moralnym i prawnym. Raport Światowej Organizacji Zdrowia wskazuje, że każdego roku około 4 mln starszych osób w Europie pada ofiarą pada ofiarą przemocy fizycznej, blisko 30 mln – doświadcza przemocy psychicznej, a 2,5 tys. w wyniku przemocy traci życie.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z zapobieganiem i ochroną osób starszych przed wszelkimi formami nadużyć, przemocy, zaniedbania i dyskryminacji oraz  poznanie  międzynarodowych rozwiązań systemowych  i rozpowszechnianie  najlepszych praktyk w zakresie zapobiegania i interwencji. Konferencja kładzie główny nacisk na aspekt edukacyjny i  wykorzystanie sprawdzonych doświadczeń w praktyce społecznej, generując długofalowe korzyści tego spotkania. Wśród prelegentów są wybitni specjaliści z całego świata, eksperci reprezentujący uniwersytety, Instytuty Praw Człowieka oraz wiodące europejskie i światowe organizacje, m.in. ONZ i WHO

Konferencja wpisuje się w obchody  Międzynarodowego Dnia Świadomości  Nadużyć Wobec Osób Starszych /World Elder Abuse Awareness Day (WEAAD)

 

 

Szczegółowe informacje oraz rejestracji na konferencje znajdziecie Państwo pod adresen     https://weaad2019.up.krakow.pl/           Rejestracja na konferencje trwa do 3.06. 2019r. Aby w pełni umożliwić dzielenie  się wiedzą i swobodną dyskusję  zaplanowano tłumaczenie symultaniczne wszystkich wystąpień .

 

Konferencja ma charakter  naukowo-szkoleniowy