Warmia była miejscem wizyty studyjnej (23-24.05.2019) dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej oraz Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Głównym celem wyjazdu studyjnego była prezentacja dobrych praktyk i korzyści z rozwoju ekonomii społecznej, a także możliwych form współpracy różnych instytucji z podmiotami ekonomii społecznej.  Pierwszym punktem była wizyta w Nidzicy, w spółdzielni socjalnej „Nie jesteś sam”. Wiceprezes Michał Wójcik opowiedział o początkach spółdzielni i o problemach, z którymi jej przedstawiciele zmagają się obecnie. Spółdzielnia działa w branży gastronomiczno-cateringowej, a jej specjalnością są smaczne pierogi.

Następnie uczestnicy wyjazdu trafili do Wioski Garncarskiej we wsi Kamionka koło Nidzicy. Wioska została założona dwanaście lat temu, a obecnie jest przedsiębiorstwem społecznym. Jest partnerem w projekcie „Wioski tematyczne” realizowanym wspólnie z Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA, Wioską Górniczą prowadzoną przez Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą, Stowarzyszeniem Kujawsko- Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK w Toruniu i Centrum Doradczym Programów Pomocowych.

W wiosce gości z kujawsko-pomorskiego powitali państwo Krzysztof i Barbara Margolowie, założyciele Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida”. Najpierw pan Krzysztof w barwny sposób opowiedział o genezie i trudnych początkach wioski. Następnie pani Barbara oprowadziła gości po wiosce – była m.in. możliwość zobaczenia, jak wygląda praca na kole garncarskim, a później przybliżyła działalność fundacji oraz Stowarzyszenia Nidzicki Fundusz Lokalny, które funduje stypendia najzdolniejszym uczniom i studentom w powiatu nidzickiego, aktywnie wspiera i promuje wolontariat, a także bardzo owocnie współpracuje z lokalnym samorządem. Na zakończenie pan Krzysztof Margol pokazał uczestnikom wyjazdu fragment 4-hektarowego ogrodu rajskiego, mieszczącego się na terenie wioski.

Drugi dzień wizyty studyjnej, po noclegu w Gietrzwałdzie, rozpoczął się od spotkania w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Lubawska” z kierownictwem tej organizacji oraz z przedstawicielami samorządu Kurzętnika – zastępcą wójta gminy Adamem Zapałowskim i kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grażyną Deranek. Doszło do bardzo ciekawej wymiany poglądów na temat relacji pomiędzy LGD a samorządem. Ostatnim akcentem wizyty studyjnej na Warmii był obiad w spółdzielni socjalnej „Obiadek” w Mrocznie (gmina Grodziczno).

Wizyta studyjna na Warmii była jednym z elementów projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” realizowanego w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Garncarska wioska

Gancarska wioska

Garncarska wioska 3

Garncarska wioska 4

Garncarska wioska 5

Garncarska wioska 6

Garncarska wioska 7

Garncarska wioska 8

Garncarska wioska 9

Garncarska wioska 10

Garncarska wioska 11

Garncarska wioska 12

Garncarska wioska 13

Garncarska wioska14

Garncarska wioska 15

Garncarska wioska 16