Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego obchodzone były również w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie . Spotkanie  zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie  było okazją do złożenia podziękowań za pracę, serce i poświęcenie jakie wkładają rodziny zastępcze, opiekując się powierzonymi dziećmi. Rodziny zastępcze to szansa jaką dają dorośli najmłodszym na odbudowanie normalnego bezpiecznego życia wśród przyjaznych, życzliwych osób. Rodziny zastępcze to zwykli ludzie, którzy na co dzień czynią rzeczy niezwykłe.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele rodzinnych form pieczy zastępczej z powiatu rypińskiego, a także starosta Jarosław Sochacki, wicestarosta Piotr Czarnecki, przewodniczący rady powiatu Krzysztof Cegłowski, członek zarządu powiatu Paweł Sobierajski, radny powiatu Leszek Krajnik, sędzia Sądu Rejonowego w Rypinie Elżbieta Zaleśkiewicz, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie Katarzyna Bilicka oraz pracownicy PCPR.

W powiecie rypińskim funkcjonuje obecnie 17 rodzin zastępczych oraz 2 rodzinne domy dziecka. Łącznie w rodzinnych formach pieczy zastępczej w powiecie przebywa 44 dzieci..

 

Zapraszamy do zapoznania się z relacja filmową z obchodów https://www.facebook.com/watch/?v=416937805524732

Święto rodzin zastępczych w rypinie