W dniu 30 maja 2019 roku odbyły się IV Obchody Dnia  Rodzicielstwa Zastępczego i Dzień Dziecka w Powiecie Aleksandrowskim. Uroczystości objęte były Patronatem Honorowym Starosty Aleksandrowskiego.

Ponadto w ramach propagowania rodzicielstwa zastępczego podczas obchodów zaproszeni goście: rodziny zastępcze i przedstawiciele Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim oraz przedszkoli i szkół szczebla gminnego  i powiatowego wysłuchali wykładu pt. „Rozwój psychoseksualny dziecka i jego zaburzenia. Terapia, rozwijanie empatii i uważności u dzieci w pieczy zastępczej” realizowanego w ramach projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 2” współfinasowanego z Europejskich Funduszy Społecznych. Wykład poprowadziła psycholog Pani  Kinga Mickiewicz- Stopa. Podczas spotkania swoimi doświadczeniami podzielili się rodzice zastępczy.

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego to ten moment, aby podziękować wszystkim Rodzinom Zastępczym funkcjonującym w Powiecie Aleksandrowskim za ofiarowaną dzieciom empatię, troskę i cierpliwość  oraz zaangażowanie i odpowiedzialność za ich wychowanie. W dowód tego, wszystkie rodziny zastępcze otrzymały od Starosty Aleksandrowskiego podziękowania.

W międzyczasie dzieci z rodzin zastępczych i Placówki Socjalizacyjnej miały zorganizowany piknik, w ramach którego zgodnie ze scenariuszem animatora, pod opieką wolontariuszy  i pracowników PCPR spędzały czas na wesołej i bezpiecznej zabawie. Ponadto dzieci samodzielnie  wykonywały biżuterię, świeczniki oraz  kartki,  które na koniec spotkania w  podziękowaniu wręczyły  swoim opiekunom.