Centrum Montessori Senior wraz z Kliniką Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego serdecznie zapraszają na konferencję poświęconą Metodzie Montessori Senior – Montessori Lifestyle®, połączoną ze spotkaniem z jej twórcą.

Opieka nad seniorami z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami neuropoznawczymi stanowi poważne wyzwanie społeczne i instytucjonalne. Cierpienie tych osób i ich rodzin skłania do refleksji na temat postrzegania i znaczenia opieki, jaką powinniśmy zaoferować tak, by umożliwić im prawo do życia w godności i szacunku otoczenia. Wystąpienie konferencyjne wprowadza w problematykę metody Montessori Lifestyle® i jej praktycznych zastosowań w opiece domowej oraz w placówkach opieki długoterminowej w różnych krajach.

Adresatem konferencji są osoby, które w życiu zawodowym lub rodzinnym mają kontakt z seniorami żyjącymi z zaburzeniami neuropoznawczymi. Organizatorzy konferencji serdecznie zapraszają bliskich, opiekunów, pielęgniarki, lekarzy i wykładowców, zainteresowanych problematyką otępień. Jest to doskonała okazja zarówno dla przybliżenia zasad metody Montessori Senior – Montessori Lifestyle® szerszemu kręgowi osób zainteresowanych tematem, jak również do interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń.

Udział w konferencji jest odpłatny.

Termin konferencji: 15-16 czerwca 2019 r.

Miejsce konferencji: Aula Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Żwirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa

Informacje i zapisy: https://centrum-montessori-senior.pl/konferencja-metoda-montessori-senior-w-praktyce/

Patronat honorowy: Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Patronat naukowy konferencji: Polskie Towarzystwo Gerontologiczne

 

Źródło: https://centrum-montessori-senior.pl/konferencja-metoda-montessori-senior-w-praktyce/