Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza członków Kujawsko-Pomorskiej Sieci Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz członków Kujawsko-Pomorskiej Sieci Współpracy Zakładów Aktywności Zawodowej na wizytę studyjną do podmiotów ekonomii społecznej, w tym do podmiotów reintegracyjnych dla osób z niepełnosprawnością (ZAZ, WTZ) stosujących standardy usług oraz współpracujących z innymi PES na terenie województwa wielkopolskiego. Wizyta odbędzie się w terminie 24-25 czerwca 2019 roku.

Celem wizyty jest prezentacja dobrych praktyk i korzyści współpracy ZAZ i WTZ z innymi podmiotami/instytucjami. Udział w wizycie jest bezpłatny, uczestnikom zapewniony będzie przejazd autokarem, zakwaterowanie, wyżywienie oraz udział w spotkaniach zgodnie ze szczegółowym programem.

Rekrutacja prowadzona będzie do 14 czerwca 2019 roku. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza lub odesłanie wypełnionego formularza znajdującego się w załączniku.

Liczba miejsc jest ograniczona, pierwszeństwo mają osoby, które wcześniej nie brały udziału w wizytach studyjnych organizowanych przez ROPS w Toruniu. O zakwalifikowaniu się na wyjazd będzie decydować kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby chętnych kwalifikacja nie więcej niż dwóch pierwszych zgłoszonych osób z jednego podmiotu.

Osoba do kontaktu w sprawie wizyty studyjnej: Agnieszka Kołodziejczyk Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie  „Europa Kujaw i Pomorza”, Tel. 56 699 55 24, 516 858 807.