W niedzielę 16 czerwca w CKK Jordanki w Toruniu odbyła się gala Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To nasze najbardziej prestiżowe wyróżnienia, przyznawane za najwartościowsze dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej i społecznej, profesjonalnej i biznesowej.

- Już po raz dziewiętnasty uhonorowaliśmy zasłużone osobistości i zespoły z Kujaw i Pomorza, których dokonania służą rozwojowi regionu. Promujemy w ten sposób warte naśladowania, aktywne i odważne postawy osób reprezentujących różne obszary działalności – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Nagrody i wyróżnienia przyznano w 13 kategoriach. Przyznaliśmy także nagrody za całokształt działalności oraz nagrodę specjalną dla Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu. Wśród laureatów są w sumie 24 zasłużone osoby, zespoły i instytucje, wręczono również 33 wyróżnienia.

Miło nam donieść, że w gronie laureatów znaleźli się także przedstawiciele ekonomii społecznej z naszego województwa.

W kategorii „Działalność społeczne i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka” nagrodę otrzymał Wacław Szramowski, prezes  Fundacji  Ochrony  Zdrowia  i  Rehabilitacji Niepełnosprawnych  w  Łasinie  (powiat  grudziądzki) - za stworzenie  ośrodka integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. W strukturze ośrodka mieszczą się m.in. Warsztat Terapii Zajęciowej i Spółdzielnia Socjalna ,,Perspektywa”, której pan Wacław jest prezesem.

Z kolei wyróżnienie otrzymała Spółdzielnia  Socjalna  WIGOR  z  Żalinowa  (powiat  inowrocławski) - za  działania  o  charakterze  socjalnym,  edukacyjnym,  kulturalno-oświatowym  i  sportowo-rekreacyjnym  w  ramach  Dziennego  Domu  Senior+,  Środowiskowego  Domu Samopomocy oraz Mobilnych Klubów Juniora i Mobilnych Klubów Seniora.