W związku z upływem terminu związanego z przechowywaniem dokumentacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, udostępniamy Państwu pismo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie archiwizacji dokumentów POKL z prośbą o zapoznanie się i odpowiednie wykorzystanie.

Do pobrania: