Informujemy, że 5 lutego 2021 odbędzie się konferencja otwierająca Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny, a już w marcu ruszy nabór wniosków w pierwszym konkursie grantowym.

Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, które wraz z partnerami  (mogą nimi zostać instytucje publiczne, takie jak samorządy, szkoły, biblioteki, oraz firmy prywatne) będą mogły ubiegać się o środki pochodzące z Funduszy EOG.

Celem Programu jest trwałe wzmocnienie organizacji społecznych oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowić będą szczególną wartość.

W związku ze startem programu, jego realizator, czyli Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, tworzy bazę kontaktów, która pozwoli docierać do szerszego grona potencjalnych wnioskodawców. Aby trafić do tej bazy, należy wypełnić formularz, dzięki któremu dany adres mailowy znajdzie się na liście mailingowej Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.

Więcej informacji – tutaj.