Akademia Kultury Informacyjnej zaprasza  na szkolenia dla przedstawicieli jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach projektu  „Szkolenie kadr pieczy zastępczej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji poprzez bezpłatne szkolenia przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań, z makroregionu centralnego (województwa: łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie).

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką oferta szkoleń on-line oraz stacjonarnych. Wśród propozycji szkoleń znajdziecie Państwo innowacyjne szkolenia opracowane przez znawców problemu na europejskim poziomie. Ponadto zostanie udostępniona  platforma e-learning z dużą bazą wiedzy, z której będzie można korzystać również po szkoleniach, aby wspierać się  w konkretnych działaniach w miejscu pracy.

 

Wszelkie informacje dotyczące udziału w projekcie dostępne są na stronie Akademii: https://www.aki.edu.pl/piecza, gdzie znajdą Państwo również harmonogram szkoleń oraz formularz do rejestracji on-line.