Regionalne Biuro Doradcze Fundacji Polskiej Akademii Nauk realizuje projekt pn. „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”.
Celem głównym projektu STRATEGOR jest dostosowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych w zakresie planowania oraz zarządzania strategicznego w obszarze lokalnej polityki społecznej przez samorządy gminne w Polsce.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Realizatorem projektu w Polsce jest Fundacja Polskiej Akademii Nauk będący Liderem projektu przy współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Regionalne Biuro Doradcze Fundacji Polskiej Akademii Nauk w ramach projektu STRATEGOR na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zaprasza do udziału w projekcie reprezentantów instytucji GOPS/MOPS/PCPR/MOPR, którzy uzyskają dostęp do platformy (wszystkich umieszczonych tam materiałów oraz szkolenia omawiającego elementy SRPS) oraz wypełnienie Formularza uczestnika.

Wszystkie informacje o projekcie STRATEGOR dostępne są również na stronie internetowej: www.projektstrategor.pl

 

Do pobrania:

  1. Pismo Projekt_ STRATEGOR [pdf, 220KB]
  2. Formularz Uczestnika [pdf, 853KB]