Pandemia Covid-19 wzmocniła przekonanie obywateli, że Unia Europejska jest właściwym miejscem do opracowywania skutecznych rozwiązań w walce z COVID-19 i jego skutkami.

Pod koniec 2020 r przeprowadzono badania (tzw. Parlemeter, czyli Eurobarometr Parlamentu Europejskiego). W końcówce ubiegłego roku więcej respondentów twierdziło, że sprawy na szczeblu UE są na właściwej drodze w porównaniu z ich własnymi krajami. Ponadto prawie trzech na czterech respondentów (72%) uważa, że ​​plan naprawy UE pozwoliłby gospodarce ich kraju na szybszą odbudowę po negatywnych skutkach pandemii koronawirusa.

Nowe badanie zlecone przez Parlament Europejski i przeprowadzone w okresie od listopada do grudnia 2020 r. przez firmę Kantar wykazało wzrost o 10 punktów procentowych liczby obywateli pozytywnie oceniających Unię Europejską (50%) w porównaniu z jesienią 2019 r. 66% respondentów w tej ankiecie optymistycznie patrzą na przyszłość UE.

Indywidualne perspektywy pozostają jednak pesymistyczne w obliczu utrzymującej się pandemii: 53% respondentów uważa, że ​​sytuacja gospodarcza ich kraju za rok będzie gorsza niż obecnie. Tylko co piąty respondent (21%) uważa, że ​​sytuacja gospodarcza w kraju poprawi się w nadchodzącym roku.

Obywatele, prawdopodobnie kierując się tymi przewidywanymi konsekwencjami, formułują nowy priorytet polityczny dla Parlamentu Europejskiego: 48% respondentów chce, aby walka z ubóstwem i nierównościami społecznymi była priorytetem. Podobna zmiana pojawia się również w rankingu obywateli dotyczących podstawowych wartości, których Parlament Europejski powinien bronić.

Pandemia i inne globalne wyzwania, takie jak kryzys klimatyczny, podtrzymują apel obywateli o fundamentalne reformy UE. 63% respondentów chce, aby w przyszłości Parlament Europejski odgrywał ważniejszą rolę, co oznacza wzrost o 5 punktów w porównaniu z jesienią 2019 r.