W dniu 24 marca 2021 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się VII spotkanie Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego.

Podczas kolejnego spotkania członków Rady rozmawiano m.in. o planach Miasta Bydgoszczy w zakresie utworzenia kompleksu budynków, w których znaleźć się mają: noclegownia, schronisko oraz  schronisko z usługami opiekuńczymi. W tej kwestii planuje się podjęcie rozmów reprezentantów Rady z przedstawicielem Miasta Bydgoszczy odpowiedzialnym za sprawy społeczne.

Dyskutowano nad pomysłem przygotowania nowej formy projektu informacyjnego „Akcja Zima” od lat realizowanego przez ROPS w Toruniu. Planuje się przygotować nowe materiały skierowane także do mieszkańców województwa, które będą pomagały zrozumieć problemy i sytuacje kryzysu bezdomności.

 

Rozmawiano o propozycji zorganizowania otwartego spotkania w Nowem n. Wisłą. Od stycznia 2021 r. w Nowem prowadzone są mieszkania treningowe skierowane głównie dla osób opuszczających pieczę zastępczą.

Poruszono temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 - w placówkach wspierających osoby w kryzysie bezdomności.  Rozmawiano także o potrzebie przeprowadzenia badania na temat aktualnej sytuacji osób bezdomnych, w szerokim znaczeniu  w zakresie m.in. liczby i demografii osób w kryzysie bezdomności.

Podsumowano również dotychczasowe działania Rady będącej na półmetku swojej kadencji. Poddano również pod rozwagę potrzebę przyjęcia nowych członków Rady.