Kolejne podmioty ekonomii społecznej w naszym województwie otrzymały certyfikat „Zakup Prospołeczny”, przyznawany za wyróżniające się dobrą jakością produkty i usługi oraz za odpowiednie wykorzystanie potencjału społecznego.

Dnia 30 marca 2021 roku, podczas spotkania on-line, Kujawsko-Pomorska Kapituła Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” pozytywnie rozpatrzyła wnioski o nadanie tego wyróżnienia. Do grona wyróżnionych Znakiem Promocyjnym „Zakup Prospołeczny” dołączyły następujące podmioty:

  • Fundacja Medius z Inowrocławia - za usługi mediacyjne;
  • Kancelaria Ekonomii Społecznej Non-profit sp. z o.o. z Inowrocławia - na usługi doradcze  skierowane do Podmiotów Ekonomii Społecznej, w tym Przedsiębiorstw Społecznych;
  • Spółdzielnia Socjalna Help z Inowrocławia - za usługi opiekuńcze

Posiadanie certyfikatu „Zakup Prospołeczny” daje klientom szansę kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, a tym samym dokonywania ważnych społecznych działań - takie prospołeczne zakupy pozwalają podejmować decyzje na rzecz ludzi potrzebujących, walczących o swoją samodzielność życiową i zawodową. Jest to jednak także obowiązek dla certyfikowanego, który musi dbać o jakość i konkurencyjność. Decyzja o zakupie tych produktów i usług wynika z potrzeb klienta i jakości oferty, zaś aspekt społeczny jest i powinien być dodatkowym bodźcem.

Więcej informacji o podmiotach certyfikowanych znakiem „Zakup Prospołeczny”.