Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2021 roku opublikowany został formularz Oceny zasobów pomocy społecznej (OZPS).

Zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej gminy, powiaty i samorządy województw mają obowiązek przygotować ocenę zasobów pomocy społecznej. Sporządzoną Ocenę organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego muszą przedstawić do 30 kwietnia odpowiednio radom gmin, radom powiatów, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa. Ocena dotyczy osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, rodzajów ich problemów oraz ich rozkładu ilościowego. Ocena wraz z rekomendacjami może być podstawą do planowania przez samorządy budżetu na zadania szeroko rozumianej pomocy społecznej na rok następny.

Formularz OZPS został opublikowany w Centralnej Aplikacji Statystycznej, będzie on zasilany raportami graficznymi sukcesywnie, zgodnie z jego projektem.