Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje, iż trwają konsultacje publiczne projektu Ustawy o ekonomii społecznej. Uwagi do tego istotnego, dla całego środowiska ekonomii społecznej, projektu można zgłaszać do 21 czerwca 2021 r. przez przesłanie uzupełnionej tabeli uwag na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, zaproponowane przepisy szczegółowo regulują dwa kluczowe zagadnienia stanowiące istotę ekonomii społecznej, czyli zatrudnienie i reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także włączenie podmiotów ekonomii społecznej w realizację usług społecznych, poprzez określenie zasad współpracy z administracją publiczną w tym zakresie. Istotne dla tego obszaru jest wprowadzenie dwóch nowych trybów współpracy (trybu negocjacyjnego i partnerstwa publiczno-społecznego) pozwalających na dialog i bardziej elastyczne określanie warunków zlecania usług społecznych. Mechanizmy te powinny przyczynić się nie tylko do lepszego zrozumienia wzajemnych oczekiwań, ale również do zapewnienia świadczenia usług społecznych zgodnie z oczekiwaniami odbiorców.

Poza kwestiami definicyjnymi oraz procedurami (dotyczącymi np. warunków uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego), w ustawie przewidziano także konkretne instrumenty wsparcia finansowego udzielane przedsiębiorstwom społecznym w związku z zatrudnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem i zgłaszanie ewentualnych uwag. Tekst projektu ustawy wraz z uzasadnieniem, oraz formularz zgłaszania uwag dostępne na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRiPS znajdują się tutaj .