„Konsorcja, klastry, franczyzy - ekosystemy ekonomii społecznej” – to temat panelu organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach XXVIII edycji Welconomy Forum in Toruń.

Wydawać się może, że niemalże wszystkie aspekty naszego życia zdominowane zostały w ostatnich miesiącach przez pandemię COVID-19. Ta sytuacja nie ominęła także obszaru ekonomii społecznej, ukazując słabe i mocne strony funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w nowej rzeczywistości. Obecnie, w czasie luzowania kolejnych obostrzeń i tworzenia planów na przyszłość, przychodzi również czas na dokonywanie podsumowań i wyciąganie wniosków.

Czy zasada, że „Razem można więcej, łatwiej i lepiej” znajdzie swoje uzasadnienie w funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej naszego regionu? Na to i inne pytania postarają się odpowiedzieć prelegenci panelu dyskusyjnego pn. „Konsorcja, klastry, franczyzy - ekosystemy ekonomii społecznej” organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach XXVIII edycji Welconomy Forum in Toruń. Prelegenci oraz moderator będą reprezentowali następujące instytucje:

  • Konsorcjum „Przystań” z Mienian k/Hrubieszowa
  • Konsorcjum Podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego
  • Klaster Innowacyjności i Przedsiębiorczości Społecznej „EsKlaster” z Zabrza
  • Regionalny Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji „Centrum Rozwoju” z Jarosławia
  • Franczyza Społeczna „Kropka” z Torunia
  • Turkusowy Klub Przedsiębiorstw Społecznych z Warszawy
  • Związek Pracodawców Klastry Polskie

Wydarzenie odbędzie się 21 czerwca 2021 r. w CKK Jordanki w Toruniu, przy al. Solidarności 1-3, w godz. 15.00 - 16.00 (sala nr 2).

Udział w panelu jest bezpłatny a zarejestrowani uczestnicy będą mogli wziąć udział we wszystkich panelach dyskusyjnych Welconomy łącznie z sesją plenarną.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rejestracji poprzez link  Kliknij tutaj.

Rejestracja trwa do 18.06.2021 r. do godz. 10.00.

Ze względu na panujące obostrzenia liczba miejsc na widowni będzie ograniczona. W związku z powyższym, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji po osiągnięciu maksymalnej liczby zgłoszeń.  Wydarzenie zostanie zorganizowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, obowiązującymi w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

Więcej informacji na stronach: www.welconomy.pl i www.es.rops.torun.pl lub pod nr tel. 571-293-182.