W związku z ukończeniem okresu pilotażowego projektu „Kooperacja efektywna i skuteczna” i realizacją zadań związanych z upowszechnianiem trzech modeli, przedstawicielki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu wzięły udział w szkoleniu kompetencyjnym – Model kooperacji w gminach wiejskich.  Spotkanie odbyło się w trzech terminach- 21.05.2021, 02.06.2021 i 15.06.2021. Kształcenie się animatorek pozwoli w przyszłości efektywnie upowszechniać model kooperacji w gminach wiejskich naszego województwa.

Podczas szkolenia poruszona została tematyka efektów pilotażowej współpracy pomiędzy gminą, powiatem i województwem w oparciu  o model kooperacji dla gmin wiejskich, a także szczegółowe zagadnienia związane z samym modelem jako narzędziem pracy. Eksperci modelu oraz animatorzy omówili jego schemat, etapy realizacji i zasady współpracy z poszczególnymi podmiotami. Treści te dopełniło wskazanie aspektów prawnych współpracy międzyinstytucjonalnej oraz zasad funkcjonowania Partnerskich Zespołów Kooperacji.  W dniach konsultacyjnych była możliwość zapoznania się z zasadami pracy z rodziną oraz efektami pilotażowymi w tym zakresie. Był to także czas na zadawanie pytań  i dzielenie się wątpliwościami w kontekście wdrażania modelu.

 

Projekt "Kooperacja – efektywna i skuteczna” - jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Filmy powstały w ramach projektu "Kooperacja - efektywna i skuteczna"