„Miłość nie jest słowem  jest obecnością”

– Zbigniew Trzaskowski

W dniu 15 czerwca  odbyła się  on-line  Konferencja podsumowująca  Kujawsko-Pomorskie Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. 

W dniu 15 czerwca br. zorganizowano konferencję on-line, pn. „Wpływ obecnej sytuacji pandemii na rozwój dzieci i młodzieży i wyzwania na przyszłość w pracy z rodzina i dzieckiem” , która była podsumowaniem Kujawsko-Pomorskich Dni Rodzicielstwa Zastępczego.  W naszym województwie w ramach  Dni Rodzicielstwa Zastępczego  – w maju i czerwcu odbywały się różne spotkania  stacjonarne, on-line, konkursy plastyczne, przedstawienia teatralne dla  rodzin.

Konferencja zorganizowana została przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, specjaliści pracy z rodziną w Centrach Wspierania Rodzin,  rodziny zastępcze, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Wykłady prowadziły :

Pani Agata Cichoń-Chojnacka -  dr n.med. psychiatra dzieci i młodzieży, terapeuta systemowy. Temat: „Powrót do normalności? Blaski i cienie pandemii”.

Pani Maria Rotkiel – psycholog, trenerka motywacyjna, certyfikowana terapeutka poznawczo-behawioralna. Propagatorka filozofii pozytywnego myślenia: „Pokochaj siebie, a świat pokocha ciebie”. Temat : "Emocje dzieci i młodzieży w czasie pandemii  -  zarządzanie trudnymi emocjami w rodzinie".

Pani Marta Małecka – dr.n.humanistycznych , pedagog, terapeuta, uczestnicząca w projekcie Rodzina w Centrum od samego początku jako specjalista wspierająca rodziny zastępcze w Centrum Wspierania Rodzin. Temat: „Rodzina wobec pandemii - potrzeby wsparcia, stan faktyczny, oczekiwania rodzin”.

Pani Maria Rosołek – kierownik Działu Współpracy i Szkoleń , koordynator projektu „Rodzina w Centrum 3”,  ROPS Toruń.  Temat: „Wsparcie dla rodzin na przykładzie Projektu Rodzina w Centrum” .

Konferencja była okazją do podjęcia dyskusji o wyzwaniach stojących przed rodzicami zastępczymi w związku z pandemią, porozmawiania o wpływie sytuacji traumatycznych na rozwój dzieci i młodzieży, metodach leczenia i  sposobach wychodzenia z traumy. Wykładowcy przekazali wiele cennych rad jak wzmocnić siebie w sytuacji pandemii wykorzystując własne mocne strony oraz  jak  konstruktywnie pracować nad  własnymi  emocjami i emocjami dzieci.

Kilka ważnych rad:

                JESTEŚMY WAŻNI DLA SIEBIE – JESTEŚMY MOCNI DLA INNYCH

- dbajmy o relacje,

-przekierowujmy uwagę na momenty w których czujemy się bezpiecznie,

- zadbajmy o swoje ciało,

- zwracajmy uwagę na to co myślimy – myśli tworzą naszą rzeczywistość,

- wyrażajmy swoje emocje związane z traumą  poprzez malowanie , wiersze, taniec itp.,

- angażujmy się w działania.

Pani  dr  Agata Cichoń – Chojnacka skierowała dla uczestników przesłanie, cytat z „Kubusia Puchatka”