Zakończył się cykl trzech warsztatów ze społecznych zamówień publicznych, przeznaczonych dla kadry jednostek samorządów terytorialnych, podmiotów ekonomii społecznej i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Ich organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu..

Warsztaty, które odbyły się w dniach 9, 15 i 16 czerwca 2021 roku w formule on-line prowadził Tomasz Schimanek, ekspert ds. ekonomii społecznej i społecznych zamówień publicznych. Przybliżył tryby zlecania zadań publicznych oraz rozwiązania pozwalające uwzględniać aspekty społeczne przy zlecaniu zadań publicznych, w tym w zakresie świadczenia usług społecznych i rewitalizacji.

Przedstawiciele samorządów i instytucji samorządowych wiedzą o możliwości uwzględniania aspektów społecznych przy udzielaniu zamówień, ale, i to jest jedna z głównych barier, brakuje im szczegółowej wiedzy, jak w praktyce stosować społeczne zamówienia publiczne. Ponadto uczestnicy warsztatów wskazali, że istotną przyczyną niestosowania społecznych zamówień publicznych jest brak zainteresowania ze strony decydentów samorządowych: wójtów, burmistrzów, prezydentów, zarządów powiatów. Wynika on częściowo z niewiedzy na temat społecznych zamówień publicznych, ale przede wszystkim z nieuświadamiania sobie korzyści, które można osiągnąć dzięki uwzględnianiu aspektów społecznych. Opory przed stosowaniem społecznych zamówień publicznych jako instrumentu służącego podmiotom ekonomii społecznej wynikają także z istniejących stereotypów, w szczególności przekonania, że skoro podmioty ekonomii społecznej opierają swoją działalność na osobach zagrożonych wykluczeniem społecznym, to oferują niską jakość świadczonych usług czy też wytwarzanych produktów.

Uczestnicy uznali również, że bardzo skutecznym sposobem zachęcania do stosowania społecznych zamówień publicznych przez zamawiających, jak też korzystania z nich przez podmioty ekonomii społecznej, są przykłady dobrych praktyk, które zostały im przedstawione przez eksperta.

Przy okazji przypominamy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Torunia zaprasza do korzystania  z BEZPŁATNYCH usług doradztwa w zakresie stosowania klauzul społecznych i odpowiedzialnych zamówień publicznych. Doradztwo eksperckie jest przeznaczone dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), jednostek organizacyjnych JST oraz podmiotów ekonomii społecznej (PES). Dotyczyć będzie tematyki stosowania klauzul społecznych, odpowiedzialnych zamówień publicznych czy realizacji usług użyteczności publicznej.

Tutaj także ekspertem jest pan Tomasz Schimanek. Termin świadczenia usług doradztwa będzie dostosowany do potrzeb i możliwości osób z nich korzystających, ale nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania. Rekrutację zainteresowanych instytucji prowadzi ROPS w Toruniu. W tej sprawie należy kontaktować się z p. Radosławem Kowalskim (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 501 604 113).