Zakończyliśmy kursy zawodowe realizowane w ramach projektu pn.: „Wykluczenie – nie ma MOWy!”. Wszystkich 25 uczestników projektu - podopiecznych z MOS w Szerzawach, MOW w Kruszwicy, MOW w Bielicach, MOW w Strzelnie oraz MOW we Włocławku uzyskało certyfikaty kwalifikacji zawodowych.

Każdy z kursów obejmował 60 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Celem kursów było uzyskanie przez uczestników projektu wiedzy oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodach:

- sprzedawca z obsługą kas fiskalnych oraz komputera,

- nowoczesny stolarz,

- pracownik budowlanych robót wykończeniowych,

- cukiernik – dekorator wyrobów cukierniczych.

Na koniec przeprowadzony został egzamin zewnętrzny. Wszyscy nasi podopieczni zakończyli kursy z wynikami pozytywnymi, co oznacza uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Znowu możemy być dumni i szczęśliwi. Z wiarą patrzymy na roczne dokonania dziewcząt i chłopców, a zwieńczenie ich kwalifikacjami zawodowymi znacznie pomoże w ich przyszłych karierach zawodowych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

Galeria zdjęć: