Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje, że wszystkie osoby, które przesłały zgłoszenia na konferencję pn. „Nowe oblicza systemu usług społecznych” w ramach VI Kujawsko-Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej, odbywającą się w dniach 20-21 września 2021 r. zostały zakwalifikowane.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!