W mijającym tygodniu zakończyliśmy realizację wyjazdów resocjalizacyjnych dla podopiecznych pięciu Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i jednego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w ramach projektu pn.: „Wykluczenie – nie ma MOWy!”.  Młodzież wraz ze swoimi opiekunami, w ciągu dwóch trzydniowych wyjazdów, poznała uroki Borów Tucholskich oraz wzięła udział w wielu ciekawych formach wsparcia.

Łącznie 75 osób z MOW w Kruszwicy, MOW we Włocławku, MOS w Samostrzelu, MOW w Strzelnie, MOS w Szerzawach i MOW w Bielicach, pod czujnym okiem opiekunów, brało udział w warsztatach o charakterze edukacyjno-profilaktyczno-resocjalizacyjnym tj.:

- warsztatach z psychologiem na temat problemów młodzieży, integracji w grupie, budowania pozytywnych relacji koleżeńskich w czasie COVID-19 i związanym z tym efektem podwójnej izolacji w MOW/MOS;

- warsztatach z dietetykiem dotyczących odżywiania i wyrabiania prawidłowych nawyków żywieniowych;

- zajęcia dotyczące cyberzaburzeń i konsekwencji wynikających z częstego, nadmiernego i nieumiejętnego korzystania z technologii cyfrowych;

- zajęcia z zakresu savoir-vivre, mających na celu eliminowanie braków i nierówności w zakresie norm i wzorów zachowań.

Program wyjazdów przewidywał też organizację szeregu zajęć sportowych oraz integracyjnych, z których do najciekawszych z pewnością należały:

- paintball laserowy;

- zmagania na ściance wspinaczkowej;

- wycieczka resocjalizacyjno-terapeutyczna połączona z grą miejską;

- siatkówka plażowa;

- dwa wieczorki taneczne i ognisko z gitarą i prowiantem.

Wyjazd spełnił oczekiwania nie tylko uczestników, ale i nasze. Młodzież spisała się na medal, a my cieszymy się, że mogliśmy dołożyć swoją małą cegiełkę w ich rozwoju. Sygnały jakie do nas docierają po dwóch wyjazdach z ośrodków są bardzo pozytywne. Wszystkim uczestnikom projektu oraz ich opiekunom dziękujemy za obecność i wzorową postawę. Dla Was i z Wami można przenosić góry!

 

Galeria zdjęć: