Już dzisiaj rozpoczyna się Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej, które w tym roku odbędzie się formule online.

Podczas tegorocznego Forum panele odbędą się w dniach: 19, 20, 26 i 27 października. Udział w nich będzie możliwy poprzez stronę internetową www.conectio.pl/wydarzeniaonline/rops, bez konieczności logowania się i wcześniejszej rejestracji.

Pierwszy dzień Forum (19.10.2021r.) ma wymiar międzynarodowy.

O szeroko pojętej europejskiej ekonomii społecznej i współczesnych wyzwaniach opowiedzą goście z partnerskiego regionu Veneto we Włoszech, Dywizji ds. Rozwoju Włączenia Społecznego w Departamencie ds. Ekonomicznych i Społecznych ONZ, Międzynarodowej Federacji Rozwoju Rodziny, Dyrekcji Generalnej Zdrowie i Bezpieczeństwo Żywności Komisji Europejskiej.

Na zakończenie przedstawione zostaną wyniki konkursów z obszaru ekonomii społecznej w naszym regionie:

  • „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej”
  • „Przedsiębiorstwo Zaangażowane Społecznie”
  • Wyróżnienia specjalne Marszałka Województwa dla podmiotów ekonomii społecznej

oraz prezentacja nowych posiadaczy Znaku promocyjnego ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny”.

Dzień drugi Forum (20.10.2021r.) poświęcony jest podmiotom ekonomii społecznej regionu i instrumentom ich wspierania.

Zaproszeni paneliści przedstawią różne instrumenty mające na celu wspieranie podmiotów ekonomii społecznej na etapie ich powstawania oraz rozwoju. Oprócz wsparcia finansowego równie ważne jest nabycie niezbędnej wiedzy oraz kompetencji ułatwiających efektywne wykorzystanie potencjału danego przedsiębiorstwa społecznego np. poprzez sprawniejszy proces zarządzania, który może okazać się bardzo pomocny w sytuacjach kryzysowych.

Dzień trzeci Forum (26.10.2021r.) dedykowany jest młodzieży studenckiej oraz szkół ponadpodstawowych naszego regionu.

Panel został wpisany w ogólnoeuropejską agendę paneli obywatelskich w ramach „Konferencji w sprawie przyszłości Europy” i będzie dostępny dla wszystkich europejczyków zainteresowanych ekonomią społeczną.

W 2019 r. ROPS w Toruniu podpisał porozumienia o współpracy z UMK w Toruniu, WSB w Toruniu oraz WSG w Bydgoszczy dotyczących umożliwienia odbywania bezpłatnych praktyk studenckich w PES regionu. Paneliści opowiedzą o obustronnych doświadczeniach wynikających z kontaktu młodych ludzi z ekonomią społeczną w wymiarze praktycznym.
Przybliżone zostaną także założenia projektu „Kuźnia Liderów Regionu” realizowanego na podstawie współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim oraz UMK (wydział teologiczny, Laboratorium św. Jana Pawła II). Ponadto przedstawicielka Komisji Europejskiej, Team Europe przedstawi ofertę praktyk wolontariackich dla młodzieży.

Dzień czwarty (27.10.2021r.) związany z tematyką zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Temat został zaproponowany przez przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych naszego regionu. Kwestia zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną zostanie przedstawiona z dwóch perspektyw. O swoich doświadczeniach od strony praktycznej opowie uczestniczka programu telewizyjnego „Down The Road”. Natomiast na temat wyzwań związanych z zapewnieniem uczestnictwa w rynku pracy ww. osób opowiedzą przedstawiciele środowisk naukowych.

Program tegorocznego Forum znajduje się w załączniku.

Zapraszamy również do części wystawienniczej podmiotów ekonomii społecznej regionu w formie e-targów, na platformie internetowej. W „okienkach czasowych” umożliwiony zostanie kontakt w czasie rzeczywistym, w formie wideokonferencji lub live-czatu, z przedstawicielami podmiotów.

Tegoroczne wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pani Elżbiety Piniewskiej oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej - link do wydarzenia na Facebook

Do pobrania: Program FORUM