Międzynarodowe Forum Ekonomii w tym roku odbywało się w wersji on-line. To były cztery dni wypełnione ciekawymi tematami z interesującymi ekspertami, praktykami, teoretykami i interesariuszami z obszaru ekonomii społecznej.

Przypomnijmy, że w ramach tegorocznego Forum odbyła się sesja plenarna, z udziałem m.in. gości z zagranicy, oraz panele dedykowane podmiotom ekonomii społecznej, młodzieży oraz osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

Dyskusja w naszym wirtualnym studiu była niezwykle ciekawa i dotyczyła wielu aspektów obszaru ekonomii społecznej. Pierwszego dnia dotyczyła przede wszystkim Deklaracji Weneckiej, do której – w miniony poniedziałek – przystąpił nasz region. Następnie paneliści dyskutowali o możliwych formach wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej, zwłaszcza w dobie pandemii COVID-19.

Drugi tydzień Forum rozpoczął panel dla młodzieży, którego najważniejszym przesłaniem był apel o wprowadzenie ekonomii społecznej do szkół, aby z tą tematyką zapoznać młodych ludzi. Wreszcie na zakończenie tegorocznego wydarzenia odbyła się niezwykle ciekawa debata, dotycząca kwestii zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną, a jednym z panelistów był  Paweł Wdówik – sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, a także pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Poniżej zamieszczamy linki do poszczególnych części tegorocznego Międzynarodowego Forum Ekonomii Społecznej i zachęcamy do ich obejrzenia:

 

Tegorocznemu Forum towarzyszyły cały czas targi wystawiennicze podmiotów ekonomii społecznej regionu, zorganizowane w formie e-targów, na platformie internetowej. W „okienkach czasowych” umożliwiony był kontakt w czasie rzeczywistym, w formie wideokonferencji lub live-czatu, z przedstawicielami poszczególnych podmiotów.

Dodajmy, że Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej objęte zostało honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pani Elżbiety Piniewskiej oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

 

Galeria zdjęć: