Wojewódzka Rada ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zapraszają do udziału w konferencji tematycznej, skierowanej do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych prowadzących wsparcie na rzecz osób w kryzysie bezdomności.

Zagadnienia poruszane podczas konferencji związane będą ze zbliżającymi się zmianami w zakresie deinstytucjonalizacji oraz z terminem, w którym jednostki prowadzące wsparcie dla osób bezdomnych muszą osiągnąć standardy wyznaczone w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane również tematy, które mogą wpłynąć na polepszenie współpracy międzysektorowej w zakresie wsparcia osób w kryzysie bezdomności. Spotkanie będzie również okazją, by zapoznać się z nową odsłoną prowadzonego corocznie przez ROPS Toruń Projektu informacyjnego "Akcja Zima".

 

Konferencja odbędzie się w systemie stacjonarnym, w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury, w dniu 3 grudnia 2021 r. od godziny 11:00.

 

Aby zarejestrować swój udział prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza do dnia 30-go listopada 2021 r.

 

Do pobrania: