Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Daj Szansę od wielu lat prowadzi  Centrum Diagnozy i Terapii FASD w Toruniu, w którym diagnozuje i opracowuje indywidualne programy terapeutyczne dla rodzin borykających się z uszkodzeniami wywołanymi alkoholem w okresie prenatalnym. Fundacja jest partnerem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w trzeciej edycji projektu, pn. Rodzina w Centrum
w obszarze działań realizowanych na rzecz rodzin i dzieci z syndromem FASD.

W miesiącu grudniu, który tradycyjnie jest czasem podsumowań Fundacja zaprasza na konferencję poświęconą FASD, pn. „Wypalenie rodzicielskie – Jak wspierać rodzinę wychowującą dziecko z diagnozą FASD?”.

W tym roku głównym tematem spotkania będzie  wypalenie rodzicielskie, analizowane
z punktu widzenia naukowego, terapeutycznego i – przede wszystkim – rodzicielskiego.
Szukać będziemy trafnej diagnozy przyczyn problemu oraz odpowiedzi na pytania co robić i jak pomagać dziecku z FASD w rodzinie?

Rodzinę i dziecko stawiając w centrum szukać będziemy rozwiązań we współpracy różnych podmiotów, instytucji i organizacji pracujących na rzecz rodziny. Prelekcje stacjonarne, łączność on-line ze specjalistami i rodzicami oraz wspólna dyskusja ułatwią nam to zadanie.

Konferencja odbędzie się w piątek, 03 grudnia 2021 roku w godz. 12.00-15.15 w Centrum Dialogu, plac Frelichowskiego 1 w Toruniu. Program w załączeniu [pdf, 730KB].

Rejestracja (do dn. 01.12.2021, limit miejsc) poprzez formularz elektroniczny., dostępny pod adresem: https://t0hb3i-vmy4j1-bwgzb4-dajszanseszkolenie.konfeo.com/pl/groups