Z przyjemnością informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu otrzymał nagrodę specjalną Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej, w tym za realizację projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum”.

Od początku istnienia Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu podkreśla rolę współpracy między jednostkami pomocy społecznej i różnymi podmiotami świadczącymi pomoc mieszkańcom województwa. Naszym celem było rozwijanie podmiotów świadczących wsparcie, nawiązywanie współpracy, profesjonalizacja kadr, rozwój oferty dla mieszkańców regionu. Partnerstwo, dialog i wspólne działania pozwalają efektywnie wykorzystać zasoby, wiedzę i doświadczenie by skutecznie pomagać potrzebującym. Takie podejście zaowocowało realizacją wielu przedsięwzięć i projektów angażujących różne instytucje i podmioty, w tym organizacje pozarządowe.

 

Te doświadczenia oraz fakt uznania naszych działań wskazują, że współpraca i partnerstwo to właściwy kierunek, który będziemy kontynuowali w kolejnych latach.