22 listopada 2021r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyła się uroczysta gala wręczenia tytułów, wyróżnień oraz certyfikatów w obszarze ekonomii społecznej

z udziałem Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbiety Piniewskiej, Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniewa Sosnowskiego, Członka Zarządu Województwa Sławomira Kopyścia, Przewodniczącej Sejmikowej Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Katarzyny Lubańskiej oraz Przewodniczącej Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Krystyny Żejmo-Wysockiej.

Tegoroczne laury przyznane zostały przez Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej za lata 2020-2021 i dotyczyły zaangażowania na rzecz podmiotów ekonomii społecznej regionu oraz działań mających na celu ochronę zagrożonych miejsc pracy w tym sektorze w czasie pandemii COVID-19.

Ponadto Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” otrzymały kolejne podmioty ekonomii społecznej, które poszczycić się mogą wysokiej jakości oferowanych produktów i usług.

 

Tytuł „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej” otrzymały:

 1. Gmina Skrwilno
 2. Gmina Unisław
 3. Miasto Rypin
 4. Miasto Wąbrzeźno
 5. Powiat Rypiński

  

Wyróżnienia w tej kategorii przyznane zostało:

 1. Gminie Zbójno
 2. Powiatowi Wąbrzeskiemu

 

Laureatem został:

Powiat Świecki

 

Certyfikat „Przedsiębiorstwo Zaangażowane Społecznie” odebrały:

 

 1. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe INTER-CAR Piotr Paczkowski z Chełmna
 2. WIKA Polska Sp. z o.o. sp. k. z Włocławka;
 3. Kancelaria Adwokacka Tomasz Bączykowski z Włocławka
 4. MEDOS Sp. z o.o. z Chełmna

 

Wyróżnienia Specjalne Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego dla podmiotów ekonomii społecznej przyznane zostały następująco:

 

Listy gratulacyjne otrzymali:

 1. Fundacja "Dobry Pomysł" z Włocławka
 2. Fundacja "A to historia!" z Torunia
 3. Fundacja EkoPrzyjazna z Koronowa
 4. Spółdzielnia Socjalna "Koronowianka" z Koronowa
 5. Spółdzielnia Socjalna "Lubiczanka" z Lubicza
 6. Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi
 7. Kraina Skrwy Manufaktura Zdrowia sp. z o.o. z miejscowości Rak w gminie Skrwilno
 8. Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku
 9. Unisławska Spółdzielnia Socjalna "UNI-ZIEL" z Unisławia

 

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymali:

 1. CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne z Torunia
 2. Północ - Południe Non Profit sp. z o.o. z Torunia

 

Laureatem wśród podmiotów ekonomii społecznej została:

Fundacja Studio M6 z Torunia

 

Certyfikat „Zakup Prospołeczny” otrzymali:

 

 1. Fundacja Medius z siedzibą w Inowrocławiu
 2. Kancelaria Ekonomii Społecznej Non-profit sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu
 3. Spółdzielnia Socjalna HELP z siedzibą w Inowrocławiu
 4. Kraina Skrwy Manufaktura Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Rak w gminie Skrwilno
 5. Spółdzielnia Socjalna Baza z siedzibą w Wąbrzeźnie
 6. Fundacja Pro Omnis z siedzibą w Bydgoszczy
 7. Fundacja EkoPrzyjazna z siedzibą w Koronowie

 

 

Wszystkim Wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje.

  

Galeria zdjęć: