W projekcie realizowane są zadania w II Modułach:

  • I Moduł: Wsparcie instytucji pomocy społecznej, służb mundurowych oraz przedsiębiorców
  • II Moduł: Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej.

 

W ramach I modułu:

-  zakupiono: środki i materiały ochrony łącznie na ponad 9 mln zł, tj. maseczki jednorazowe, maseczki typu FFP3 oraz FFP2, żele do dezynfekcji rąk, gogle ochronne, kombinezony ochronne, płyny do dezynfekcji rąk, płyny do dezynfekcji powierzchni, rękawiczki jednorazowe, fartuchy ochronne, termometry, stacje do dezynfekcji rąk.

- Wsparcie otrzymały: gminy, Domy Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, schroniska, noclegownie, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, Środowiskowe Domy Pomocy Społecznej, placówki opiekuńczo – wychowawcze i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa oraz całodobowe podmioty zaangażowane w realizację usług społecznych, w tym opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących wsparcia oraz podmioty reintegracji społecznej.

W ramach modułu II:

-  wypłacono dopłaty do wynagrodzeń łącznie dla ok. 3200 osób w tym: 2500 pracowników publicznych DPS za okres od maja do lipca 2020 r. na kwotę ok. 5,5 mln zł.

- wypłacono dopłaty do wynagrodzeń dla 700 pracowników publicznych POW za okres od stycznia do maja 2021 (na dowolne 3 miesiące) na kwotę ok. 2 mln.

- wypłacono 139 grantów na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników niepublicznych DPS, ZOL, ZPO, schronisk dla bezdomnych oraz całodobowych ośrodków wsparcia oraz opiekunek w Ośrodkach Pomocy Społecznej na kwotę 7 255 662,55 zł, dodatki do wynagrodzeń otrzymało 3 387 osób
w okresie maj - lipiec 2020 r.

- W okresie kwiecień/maj 2021 r. wypłacono 6 grantów na dopłaty do wynagrodzeń dla 82 pracowników niepublicznych POW za wybrane 3 miesiące w okresie od 01.01 -31.05.2021 r. na łączną kwotę 172 687,50 zł.

- Partnerzy otrzymali środki na zakup testów na obecność koronawirusa. Do tej pory przeprowadzono ponad 8 tyś. testów dla blisko 6 tyś. osób.

- Podmioty objęte testami to: pracownicy i podopieczni DPS, POW, WTZ, ZAZ, ŚDS, PCPR, placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz pracownicy PCPR i MOPR.