Trwa nabór do edycji programu „Opieka 75+” na rok 2022.

„Opieka 75+” to program, którego celem jest rozwój oraz poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach, będących w wieku 75 lat i więcej. Adresowany jest do gmin miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców.

Gmina może skorzystać z dofinansowania na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli dane świadczenie realizuje samodzielnie tj. przez pracowników ośrodka pomocy społecznej, urzędu gminy lub innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz jeśli zleca realizację zadania organizacjom pozarządowym lub kupuje usługi opiekuńcze od podmiotów sektora prywatnego. Gmina może otrzymać dotację na realizację działań przewidzianych programem, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Gminy mają czas na zgłaszanie zapotrzebowania na środki finansowe do Urzędów Wojewódzkich do 31 stycznia 2022 roku. Wojewodowie przekażą je do Ministerstwa Rodziny do połowy lutego.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-75-edycja-2022---odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania