Informujemy, że Powiatowe Urzędy Pracy naszego województwa realizują projekty „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych”

Projekty przeznaczone są dla osób powyżej 29 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni, dodatkowo spełniających przynajmniej jedno z poniższych kryteriów: osoba z niepełnosprawnościami, kobieta, osoba powyżej 50 roku życia, osoba długotrwale bezrobotna, osoba o niskich kwalifikacjach.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz zakresu wsparcia w ramach ww. projektu dostępne są:

 

 • dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie: rypin.praca.gov.pl w zakładce: Rynek Pracy/Programy aktywizacyjne i projekty urzędu
  ul. Nowy Rynek 14, 87-500 Rypin, kontakt telefoniczny - 54 280 21 44/45

 • dla Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy: bydgoszcz.praca.gov.pl w zakładce: Rynek Pracy/Programy aktywizacyjne i projekty
  ul. Toruńska 147, 85-950 Bydgoszcz, kontakt telefoniczny - 52 36 04 387

 • dla Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie: lipno.praca.gov.pl w zakładce: Rynek Pracy/Programy aktywizacyjne i projekty urzędu
  ul. Okrzei 7B, 87-600 Lipno, kontakt telefoniczny - 54 288 67 42

 • dla Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie: mogilno.praca.gov.pl w zakładce: Rynek Pracy/Programy i projekty
  ul. Obrońców Mogilna 1, 88-300 Mogilno, kontakt telefoniczny - 52 318 67 42

 • dla Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie: znin.praca.gov.pl w zakładce: Rynek Pracy/Aktualności
  ul. Składowa 4, 88-400 Żnin, kontakt telefoniczny - 52 303 10 64, wew. 61