Zapraszamy do udziału w seminarium „Zawody Pomocowe – asystentury”

Seminarium „Zawody pomocowe - asystentury", odbędzie się w formule online w dniu 24 lutego (czwartek) w godzinach 15.00-17.00. Seminarium organizuje Zakład Socjologicznych Analiz Polityk Publicznych ISNS UW w ramach cyklu spotkań naukowych "Polityki publiczne w perspektywie socjologicznej".

Podczas seminarium poddana zostanie pogłębiona refleksja nt. metodyki działań pomocowych prowadzonych w ramach asystentur formatowanych dla różnych adresatów: rodzin, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, osób w kryzysie bezdomności, osób doświadczających problemów psychicznych. Punktem wyjścia do dyskusji będą głosy praktyków reprezentujących wszystkie wspomniane rodzaje asystentur.

Rejestracja odbywa się poprzez formularz dostępny pod adresem:

https://forms.office.com/r/VdwHBQTaBB

 

Do pobrania: