Centralna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych działająca przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej informuje o wydłużeniu terminu składania dokumentów wymaganych do przystąpienia do egzaminu dla superwizora pracy socjalnej do dnia 31 marca 2022 r.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu mogą złożyć  do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wymagane  dokumenty. Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2021r. poz.803)  istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu na superwizora pracy socjalnej i uzyskania certyfikatu superwizora bez konieczności odbycia szkolenia.

 

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu oraz niezbędnych dokumentów dostępne są na stronie Ministerstwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/superwizja-pracy-socjalnej

  

Pliki do pobrania: