Trwa dystrybucja testów kasetkowych w ramach projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Wsparcie otrzymują niepubliczne ZOLe/ZPO, niepubliczne schroniska, niepubliczne noclegownie, niepubliczne DPS oraz Dzienne Domy Pobytu. Łącznie wydanych zostanie około 10 tysięcy testów.

W ramach projektu na bieżąco przekazywane jest wsparcie w postaci środków i materiałów ochrony osobistej oraz testów kasetkowych dla podmiotów z grupy docelowej, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.