Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 ma na celu wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych. Podmioty te z sukcesem angażują się w realizację misji społecznej, jednocześnie prowadząc działalność ekonomiczną. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej.

W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w partnerstwie przez:

 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - lidera partnerstwa;
 • Bank Gospodarstwa Krajowego - partnera;
 • Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw - partnera.

 1. Kategorie konkursowe

W ramach tegorocznej - piątej edycji Konkursu przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach:

 • Kategoria I. Debiut roku.

Podmiot uprawniony: PES, dodatkowe wymagania: Posiadanie osobowości prawnej, rejestracja w roku 2021 (w przypadku CIS, KIS, WTZ, ZAZ wymóg posiadania osobowości prawnej spełniany jest przez podmiot prowadzący)

 • Kategoria II. Najlepszy pracodawca.

Podmiot uprawniony: PES, dodatkowe wymagania: Posiadanie osobowości prawnej, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie jednego roku obrotowego (w przypadku CIS, KIS, WTZ, ZAZ wymóg posiadania osobowości prawnej spełniany jest przez podmiot prowadzący)

 • Kategoria III. Sukces rynkowy.

Podmiot uprawniony: PES, dodatkowe wymagania: Posiadanie osobowości prawnej, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie jednego roku obrotowego (w przypadku CIS, KIS, WTZ, ZAZ wymóg posiadania osobowości prawnej spełniany jest przez podmiot prowadzący)

 • Kategoria IV. Pożyczka z korzyścią społeczną.

Podmiot uprawniony: PES, dodatkowe wymagania: Posiadanie osobowości prawnej, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie jednego roku obrotowego, Warunkiem udziału jest zgłoszenie przedsięwzięcia finansowanego pożyczką ze środków EFS, które nie było podstawą do przyznania certyfikatu w ramach tej kategorii w poprzednich edycjach konkursu (W przypadku podmiotów reintegracyjnych CIS, KIS, ZAZ, WTZ, pożyczkobiorcą może być wyłącznie organ prowadzący dany podmiot reintegracyjny)

 • Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Podmiot uprawniony: JST, dodatkowe wymagania: gmina lub powiat

  

 1. Pakiety wsparcia w ramach konkursu

1) Laureaci Konkursu (trzy najwyżej sklasyfikowane podmioty w danej kategorii) otrzymają nagrody w postaci:

 • pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości od 10 000 zł (dla kategorii I–IV),
 • zagranicznej wizyty studyjnej lub wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności (w zależności od sytuacji epidemicznej),
 • produkcji filmów o działalności laureatów,
 • udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID- 19 będzie możliwa do końca roku 2022 (dla kategorii I–IV).

2) Podmioty Certyfikowane (uczestnicy Konkursu, którzy otrzymali rekomendację Kapituły do przyznania certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022) otrzymają  nagrody w postaci:

 • pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości od 3 000 zł (dla kategorii I–IV),
 • wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności.

 

W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I­–IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami za pomocą generatora  wniosków, dostępnego na stronie: www.znakjakosci.mrips.gov.pl. Nabór wniosków trwa do 20 kwietnia 2022 r.

Informacje szczegółowe na temat Konkursu będzie można uzyskać pod numerem telefonu 538 117 142  (w godz. 11:00 - 14:00) bądź adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..