Powstało kolejne mieszkanie treningowe dla usamodzielnianych wychowanków w Podobowicach, w powiecie żnińskim, w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3”. W poprzednich edycjach projektu RWC mieszkania treningowe powstały w Więcborku i Aleksandrowie Kujawskim.

W mieszkaniach zamieszkują usamodzielniani  wychowankowie z pieczy zastępczej. Mieszkania nie tylko  dają dach nad głową, ale również uczą, wychowują i szkolą do samodzielności. Mają na celu zapewnienie usług bytowych oraz nauki, jak również  rozwijanie i utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia .

Ze względu na duży bagaż życiowych doświadczeń wychowankowie z instytucjonalnej i rodzinnej  pieczy zastępczej wymagają dłuższego wsparcia, zanim zdołają osiągnąć pełną samodzielność. W mieszkaniach  nie są pozostawieni samym sobie, ponieważ mogą liczyć na wsparcie opiekuna mieszkania treningowego. W ramach wsparcia będą objęci m.in. pracą socjalną oraz poradnictwem psychologicznym, prawnym, treningami praktycznych umiejętności życiowych i interpersonalnych. Wszystko to ma doprowadzić do wypracowania większej samodzielności życiowej i przystosowania do funkcjonowania w otwartym społeczeństwie, kształtowania wrażliwości na potrzeby innych, gotowości niesienia pomocy oraz umiejętności współpracy i współdziałania w grupach.

„Treningi" trwają zwykle tyle, ile wymaga nauczenie samodzielności lokatorów. Pobyt w mieszkaniach treningowych ma charakter tymczasowy ,czas pobytu jest dostosowywany indywidualnie do sytuacji danego mieszkańca – jeśli kontynuuje naukę, to zwykle potrzebuje więcej czasu, żeby się w pełni usamodzielnić, aby skończyć szkołę, znaleźć pracę i swoje własne mieszkania.

Mieszkania treningowe mają przygotować do dorosłości,  być pomostem do samodzielnego życia i swego rodzaju inwestycją w przyszłość wychowanków, aby zyskali możliwość bezpiecznego, łagodnego startu w dorosłość i samodzielność.

 

Galeria zdjęć: