Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku realizuje projekt „Skalowanie innowacji Model opieki domowej na terenach wiejskich”.

Celem projektu jest zwiększenie zasięgu wykorzystania w praktyce modelu skierowanego do osób dorosłych z pogłębiającą się niepełnosprawnością (np. w przebiegu demencji, po udarach, chorych w przypadku których nie jest prowadzone leczenie przyczynowe), poprzez dostarczenie profesjonalnej pomocy dzięki zespołowi tj.: opiekunka, lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta czy tez psycholog.

Model polega na dostosowaniu usług społecznej i zdrowotnych, świadczonych w formie domowej, do rzeczywistych i indywidualnych potrzeb osób chorych oraz włączeniu do zespołu opieki domowej opiekunów/ek, które będą wspierać specjalistów w opiece nad chorymi.

Projekt przewiduje uruchomienie systemu grantów na wdrożenie modelu w wysokości od 50 tys. do 100 tys. zł na okres od 8 do 12 miesięcy, dla podmiotów publicznych, prywatnych czy tez osób fizycznych, świadczących już usługi społeczne i zdrowotne w różnych formach (na podstawie PKD podmiotu), które wdrożą skalowaną innowację społeczną na terenie wiejskim, w szczególności:

  • Instytucje wspierania rodziny
  • Placówki wsparcia dziennego
  • Jednostki specjalistycznego poradnictwa dla rodzin
  • Centra opiekuńczo-mieszkalne
  • Hospicja
  • Placówki ochrony zdrowia
  • Jednostki świadczące domową opiekę długoterminową
  • Organizacje pozarządowe
  • Podmioty ekonomii społecznej

Więcej szczegółów na temat tego projektu po adresem : https://opieka.owop.org.pl